Θωμόπουλος, Σωζ.

Ελληνική βιβλιογραφία περί της Επαναστάσεως του 1821: (Αυτοτελείς εκδόσεις…) [Βιβλίο] - 1η - Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1974. - 3 τχ.

Τεύχος Α'(1971), σ. 38. Αυτοτελείς εκδόσεις 1821 -1971. Τεύχος Β'(1972), σ. 35, Αυτοτελείς εκδόσεις 1821 -1972. Τεύχος Γ'(1974), σ. 45, Αυτοτελείς εκδόσεις 1797-1972

Περιέχει ευρετήρια: τχ.1, σ.33-38/τχ. 2, σ. 29-35/τχ. 3, σ. 29-43


ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821
ΕΛΛΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha