Κύρρης, Κώστας Π.

Το Βυζάντιον κατά τον ΙΔ' αιώνα [Βιβλίο] - Λευκωσία: Λάμπουσα, 1982. - τ.: εικ. - Μεσανατολική Βιβλιοθήκη; 2 .

Τόμος Ι Τόμ. Α. : Η πρώτη φάσις του εμφυλίου πολέμου και η πρώτη συνδιαλλαγή των δύο Ανδρόνικων

Περιέχει ευρετήρια σσ. 219-229 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 189-217


ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha