Καλούσιος, Δημήτριος Γ.

Ο κώδικας της μητροπόλεως Λαρίσης: ΕΒΕ 1472: 1647-1868. [Βιβλίο] - Λάρισα: Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 2009. - 286 σ.: εικ. - Θεσσαλικό ημερολόγιο. Παράρτημα; 3 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 267-286 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 253-255


ΚΩΔΙΚΕΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha