Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α.

Ο Νικόλαος Μάνος και ο μεσοπόλεμος στη Θεσσαλονίκη [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010. - 675 σ.: εικ.

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 663-673

9789601219080


ΜΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha