Χανουμίδης, Λιβέριος

Η εκπαίδευση στην Πεντάπολη Ν.Σερρών [Βιβλίο] - Σέρρες: Art Studio, 2010. - 511 σ.: εικ.; χάρτ.

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 499-511

9789609272728


ΣΕΡΡΩΝ (Νομός)
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ (Σερρών)
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha