Ντελόπουλος, Κυριάκος

Ελληνικά βιβλία: Συμβολή στην ελληνική βιβλιογραφία=Greek books: Α contribution to the Greek bibliography [Βιβλίο] - Αθήνα: Μανούτιος, 1978. - 3 τ.

Τόμος Α'(1975) Τόμος Β'(1976). Με ένα συμπλήρωμα για το έτος 1975. Τόμος Γ'(1977). Ελληνικά βιβλία = Greek books. Αθήνα:Γρηγόρη, 1978.

Περιέχει ευρετήρια σ. 185-202


ΕΛΛΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha