Λαδάς, Γεώργιος Γ.

Ελληνική βιβλιογραφια: Συμβολή στον δέκατο όγδοο αιώνα. Προσθήκες διορθώσεις και συμπληρώσεις στην ελληνική βιβλιογραφία των Émile Legrand Louis Petit και Hubert Pernot [Βιβλίο] - Αθήνα: Συλλέκτης (ο): Περιοδικόν ιστορίας, βιβλιολογίας, καλλιτεχνίας, 1964. - 2 τ.: εικ.

Τόμος Α(1964), σ. 282-Β(1976), σ. 191

Περιέχει ευρετήρια Τόμ. Α', σ. 246-282/ Τόμ. Β', σ. 163-190


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
18ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha