Ηρόδοτος

Ιστοριών βιβλίον [Βιβλίο] - Αθήνα: Στρατιωτικές εκδόσεις, 1969. - 9 τ. - Συμπληρωματικές εκδόσεις στρατιωτικών περιοδικών; 44 .

Τόμος Βιβλία Α-Γ και ΣΤ-Ζ Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν οι τόμοι :. Τόμ. Α : Κλειώ. Τόμ. Β-Γ : Ευτέρπη-Θάλεια. Τόμ. ΣΤ-Ζ : Ερατώ-Πολύμνια


ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΕΡΓΟ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha