Γενικός κατάλογος της ελληνικής βιβλιογραφίας: Μηνός Μαρτίου 1932 [Βιβλίο] - Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1932. - 114 σ. - Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ.; 21 .

Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή


ΕΛΛΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha