Κόλιας, Γεώργιος

Amter-und Wurdenkauf im Fruh-und mittelbyzantinischen reich [Βιβλίο] - Αθήνα: Byzantinisch Neugriechischen Jarbücher, 1939. - 125 σ. - Texte und Forschungen zur Byzantinisch Neugriechischen Philologie; 35 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 117-121


ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha