Κανατσούλης, Δημήτριος

Η Μακεδονία από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της ανόδου του Φιλίππου Β' [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, χ.χ.. - 2 τ. - Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 50 .

Τ.Α': Εξωτερική πολιτική .Β' : Εσωτερική πολιτική. Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένο

Περιέχει ευρετήρια τ.Α, σσ. 121-126. τ.Β, σσ. 127-134


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha