Σακελλαρίου, Σακελλάριος Γ.

Φιλική Εταιρεία. [Βιβλίο] - Φωτοτυπική ανατύπωση. - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1966. - 288 σ. - Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών; 15 .

1η έκδοση: Εν Οδησσώ, τύποις Ε. Χρυσογέλου, 1909.


ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha