Σπυρομίλιος, Μίλτος

Ο Μέγας Αλέξανδρος στες Ινδίες [Βιβλίο] - Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1927. - 148+χάρτ.: εικ.; χάρτ.

Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη


ΙΝΔΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha