Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι.

Απελευθερωτικοί αγώνες των Ελλήνων επί τουρκοκρατίας: (Συλλογή φροντιστηριακών κειμένων). Τεύχος Α΄ (1453-1669) / Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1969. - 62 σ.


ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha