Πατσουρίδης, Σ.Α.

Κώδιξ ποινικού νόμου και πάντες οι λοιποί νόμοι οι περιέχοντες ποινικάς κυρώσεις ως ερμηνευθήσαν υπό του Αρείου Πάγου και των εφετών [Βιβλίο] - Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1938. - 1535 σ.

Αποσυρμένο Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα


ΚΩΔΙΚΕΣ
ΝΟΜΟΙ (Νόμοι)
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha