Πέτρου, Σταμάτης

Γράμματα από το Άμστερνταμ [Βιβλίο] - Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1976. - οβ'+115 σ.: εικ. - Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη .


ΚΟΡΑΗΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha