Αργυρίου, Αστέριος

Les exégèses grecques de l’ apocalypse à l’ époque turque (1453-1821): Esquise d’une histoire des courants ideologiques au sein dupeuple grec asservi / Αστέριος Αργυρίου - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982. - 763 σ. - Επιστημονικαί Πραγματείαι-Σειρά Φιλολογική και Θεολογική; 15 .

Περιέχει ευρετήρια (σ.715-752) και βιβλιογραφία (σ.693-714).


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΑΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha