Αγγελίδης, Χρήστος

Αναστάσιος Α.Αγγελίδης : σχολάρχης Σινασού 1866-1902: εικοσιπενταετηρίς της διδασκαλικής αυτού δράσεως και τα κατά τον εορτασμόν αυτής [Βιβλίο] - Κωνσταντινούπολη: Κεφαλίδης, Ι., 1951. - 106 σ.: εικ.


ΣΙΝΑΣΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha