Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α.

Δελτίον Σλαβικής βιβλιογραφίας: [Τεύχη 1-2, 5, 8-10, 14-30] [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1967. - 23 τ.

Περίοδος Α' Έτος Α΄, τχ.1 (1964) Δωρεά ΓΘ. τχ.2 (1964) Δωρεά ΓΘ. τχ.5 (1964) Δωρεά ΓΘ. Έτος Β΄, τχ.8 (1965) Δωρεά ΓΘ. τχ.9 (1965) Δωρεά ΓΘ. τχ. 10 (1965) Δωρεά ΓΘ. Έτος Δ', τχ. 14 (1967) τχ. 15 (1967) Έτος Ε', τχ. 16 (1968) τχ. 17 (1968) τχ. 18 (1968) Δωρεά ΓΘ. τχ. 19 (1968) τχ. 20 (1968) βλ. ΙΙ-72-2 Έτος ΣΤ', τχ. 21 (1969) Δωρεά ΓΘ. τχ. 22 (1969) τχ. 23 (1969) τχ. 24 (1969) Δωρεά ΓΘ. τχ. 25 (1969) Δωρεά ΓΘ. Έτος Ζ',τχ. 26 (1970) Δωρεά ΓΘ. τχ. 27 (1970) Δωρεά ΓΘ. τχ. 28 (1970). Βουλγαρικής-Ρωσικής τχ. 29 (1970).Γιουγκοσλ.-Ρωσική-Βουλγ. Έτος Η', τχ. 30 (1971).Γιουγκοσλ.-Ρωσική-Βουλγ. Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΛΑΒΙΚΗ
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha