Λαμψίδης, Ιωάννης Θ.

Δελτίον Βουλγαρικής βιβλιογραφίας: [ Τεύχη 1-2] [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1971. - 2 τ.

Περίοδος Β' Έτος 8ον, τχ. 1(1971) Έτος 9ον, τχ. 2(1972)


ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha