Εφημερίς των Νόμων: Δικαστικόν περιοδικόν, εκδιδόμενον άπαξ της εβδομάδος (εκ σελ. 32 σχήματος μεγάλου 8ου) και περιέχον Δικαστικάς ειδήσεις, Νομικάς διατριβάς, Νόμους, Β. Διατάγματα κ.λ.π.. - Χ.τ.: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917. - 8 τ. ; 21x14 εκ.


ΕΛΛΑΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΝΟΜΟΙ (Νόμοι)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha