Αιγινήτης, Δημήτριος

Τεσσαρακονταετηρίς 1890-1930 [Βιβλίο] - Αθήνα: Εστία, 1931. - 57 σ.

Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha