Κυριακίδης, Επαμεινώνδας

Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν χώρας από της αλώσεως μέχρις ημών ακμασάντων λογίων μετά σχεδίασμα ιστορικού περί του ελληνικού φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων / Επαμεινώνδα Θ. Κυριακίδου - Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, 1897. - 262 σ. ; 23x16 εκ.


ΛΟΓΙΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ)
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha