Αργυρόπουλος, Κ.Π.

Λόγος εκφωνηθείς την 20 Μαίου 1850 κατά την επέτειον εορτήν του Πανεπιστημ[ε]ίου [Βιβλίο] - Αθήνα: Αντωνιάδης, Εμ., 1850. - 52 σ.

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΛΟΓΟΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΡΑΗΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΕΡΓΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha