Επιστημονικόν μνημόσυνον Γεωργίου Κ. Γαρδίκα [Βιβλίο] - Αθήνα: χ.ε., 1939. - 123 σ.

Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου


ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΓΑΡΔΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha