Κερσόπουλος, Γιάννης

Bibliographie No 2 Bulgarie: Ouvrages et articles de revues Parus de 1613 a 1937 [Βιβλίο] - Αθήνα: Φλάμμα, 1937. - 180 σ. - Série de Bibliographies Françaises sur les Nations Balkaniques; 2 .

Τόμος «Les Balkans», V(1934), 377-424 Ανάτυπο από το περιοδικό «Les Balkans»,


ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha