Καραβίας, Ιπποκράτης

Η ενενηκονταετηρίς του προέδρου του φιλολογικού συλλόγου "Παρνασσός" Ιπποκράτους Σ.Καραβία [Βιβλίο] - Χ.τ.: χ.ε., 1953. - 105 σ.: εικ.

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha