Βάκας, Δημήτριος

Ο Ελ. Βενιζέλος: πολεμικός ηγέτης. Ιστορικαί σελίδες από την δημιουργίαν της Μεγάλης Ελλάδος 1910-1920 [Βιβλίο] - Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1949. - 472 σ.: εικ.

Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 469-472


ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΛΛΑΣ
ΕΡΓΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha