Ο πολιτικός βίος του κ. Θ.Π.Δηλιγιάννη. Μέρος Α΄ [Βιβλίο] - Αθήνα: Νομική, 1902. - 80 σ.

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΕΡΓΟ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΛΛΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha