Γέρας Αντωνίου Κεραμόπουλου - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953. - 708 σ.: εικ. ; 24x17 εκ. - Επιστημονικαί πραγματείαι. Σειρά Φιλολογική και Θεολογική; 9 .

Περιέχει ευρετήρια (σ. 691-707).


ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha