Κόντης, Βασίλειος

Σοβιετική Ένωση και Βαλκάνια: στις δεκαετίες 1950 και 1960 (συλλογή εγγράφων). [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2003. - 447 σ.

Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα

Περιέχει ευρετήρια σσ. 423-435

9603742015


ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha