Καράσσος, Χρήστος Δ.

Η Ανατολική Θράκη: στρατιωτική γεωγραφία / Χρήστος Δ. Καράσσος - Αθήνα: Πυρσός, 1929. - 156+15χάρτ.; χάρτ.

Οι χάρτες βρίσκονται εκτός κειμένου σε άλλο τόμο

Περιέχει βιβλιογραφία (σ. 155-156)


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΑΡΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha