Μπακαΐμης, Αλέξανδρος Σ.

Παρασκευάς Μηλιόπουλος ο ασυμβίβαστος: ο παραμυθάς του Βοΐου / Αλέξανδρος Σ. Μπακαΐμης - Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος Φοιτησάντων εν τη Τσοτυλίω Σχολή, 2009. - 363 σ.: εικ.

9789609307741


ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ
ΒΟΪΟ (Κοζάνης)
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha