Κοραντής, Αντώνης Ι.

Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1956): Τόμος τρίτος. Ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μέρος πρώτον (1939-1943). [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1979. - 875 σ. - Ι.Μ.Χ.Α.; 184 .

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 146-151, 868-873


ΕΥΡΩΠΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β'
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha