Παπαδάκης, Β. Π.

Macedoine: Cinquante ans dΈxperience vecue (1912-1962). [Βιβλίο] - Αθήνα: Σωτηρόπουλος, Ε. Γ., χ.χ.. - 62 σ.


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha