Κöpstein, Helga

Studien zum 8. und 9. Jahrhundert in Byzanz [Βιβλίο] - Berlin: Akademie Verlag, 1983. - 191 σ.: εικ. - Berliner Byzantinistische Arbeiten; 51 .

Περιέχει βιβλιογραφία


ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΛΑΒΟΙ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha