Ακαμάτης, Ιωάννης Μ.

Πήλινες μήτρες αγγείων από την Πέλλα. Συμβολή στη μελέτη της ελληνιστικής κεραμικής [Βιβλίο] - Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1993. - 319 σ.: εικ. - Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου; 51 .

Περιέχει περίληψη στα αγγλικά

Περιέχει ευρετήρια σ. 385-398 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 15-17

960214128Χ


ΠΕΛΛΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΚΕΡΑΜΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha