Κοραντής, Αντώνης Ι.

Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1956): Τόμος τέταρτος. Ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μέρος δεύτερον (1943-1945). [Βιβλίο] - Αθήνα: χ.ε., 1981. - 772 σ.

Το δεύτερο αντίτυπ. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου

Περιέχει βιβλιογραφία Διάσπαρτη σε όλο το βιβλίο


ΕΥΡΩΠΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β'
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha