Σάθας, Κωνσταντίνος Ν.

Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη: Τόμος Α. Βυζαντινά ανέκδοτα. Μιχαήλ Ατταλειάτης-Νικήτας Χωνιάτης. Θεόδωρος Μετοχίτης-Θεόδωρος Ποτάκιος-Χρυσόβουλοι λόγοι-Ιέρακος Χρονικόν-Κατάλογοι των εν ταις βιβλιοθήκαις του Άθωνος και του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παν. Τάφου χειρογράφων. [Βιβλίο] - Venezia: Τύποις του Χρόνου, 1872. - ρλη+(2)+314 σ.

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha