Στρατηγόπουλος, Δημοσθένης

Ο Νικόλαος Μαλαξός, πρωτόπαπας Ναυπλίου, και το συγγραφικό του έργο [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2008. - 405 σ. - Βυζαντινά κείμενα και μελέται : 47 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 391-405 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 15-68

9789607856296


ΜΑΛΑΞΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΟΙ
ΛΟΓΙΟΙ
16ος ΑΙΩΝΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha