Μπαλόγλου, Χρήστος Π.

Οικονομία και Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα. [Βιβλίο] - Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. Γραφείο Οικονομικών Μελετών, 2006. - 255 σ. - Μελέτες 3 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 241-252 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 215-240

9604040820


ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΕΛΛΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha