Τσιανάκας, Τόλιος

Βιλβινά μασλάτχια [Βιβλίο] - Βελβενδό: Δήμος Βελβεντού, 2008. - 134 σ.: εικ.

Δωρεά Νικολάου Μέρτζου


ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νομός)
ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΒΕΛΒΕΝΤΟ (Κοζάνης)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha