Παγουλάτος, Γιώργος

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1940-2000 [Βιβλίο] - Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 2006. - 516 σ.+1 cd: εικ.

Περιέχει ευρετήρια σσ. 495-512 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 485-494

9608826438


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha