Λαμπάκης, Στέλιος

Γεώργιος Παχυμέρης: Πρωτέκδικος και διακιοφύλαξ. Εισαγωγικό δοκίμιο. [Βιβλίο] - Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 2004. - 260 σ. - Μονογραφίες; 5 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 245-259 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 233-243

9603710245


ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1081-1453
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha