Παχυμέρης, Γεώργιος

Φιλοσοφία. Τα Ηθικά, ήτοι τα Νικομάχεια: Βιβλίον ενδέκατον. [Βιβλίο] - Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, 2005. - (7)+[70]+153 σ. - Commentaria in Aristotelem Byzantina; 3 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 103-128 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. [67-70]

9604040677


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1081-1453
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha