Τα σχολεία του Μακεδονικού Αγώνα: Ημερολόγιο 2004=Greek education and the struggle for Macedonia: Calendar. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, 2004. - [148] σ.: εικ.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha