Τσόντος-Βάρδας, Γεώργιος

Η βενιζελική τυραννία: Ημερολόγιο 1917-1920. [Βιβλίο] - Αθήνα: Πετσίβας, 2006. - οβ+863 σ.: εικ.

Περιέχει ευρετήρια σσ. 823-857 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 819-822

9608763665


ΕΛΛΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha