Πεπραγμένα των γενικών συνελεύσεων ετών 2004 και 2005. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006. - 64 σ.

Τόμος "Θεσσαλονίκεια και μακεδονικά". Τόμος 2, σ. 387-404 Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha