Πολίτης, Λίνος

Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος: αρ. 1857-2500. [Βιβλίο] - Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1991. - με΄+(2)+581 σ.: εικ. - Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών; 54 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 503-576

9607099060


ΑΘΗΝΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha